วัตถุดิบ และ วิธีทำอาหาร Ro Mobile : Eternal Love

0
14661

รวมสูตรอาหาร (วัตถุดิบและวิธีทำ) Ro : Mobile : Eternal Love

Ragnarok Mobile : Eternal Love – รวมสูตรอาหาร (วัตถุดิบและวิธีทำ)

การทำอาหาร เป็นส่วนสำคัญในเล่น Ragnarok M: Eternal Love ที่ทุกคนมักมองข้าม ที่บอกว่าสำคัญก็เพราะว่าอาหารสามารถช่วยเพิ่มค่าสเตตัสได้ ทว่าการที่จะต้องมานั่งหาว่าอาหารอะไร ใช้วัตถุดิบไหนทำ แล้วใช้วิธีการทำอย่างไรบ้างก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเสียเวลาอยู่ไม่น้อย MGamepost เลยรวบรวม สูตรอาหารในเกม RO M มาให้เพื่อนๆ ได้ดูและทำตามกันง่ายๆ แล้ว กำกระทะในมือให้แน่น แล้วไปเล่นกันเลย!

วิธีการค้นหา รวมสูตรอาหาร (วัตถุดิบและวิธีทำ) กด Crtl + F แล้วพิมพ์ชื่ออาหาร

อาหาร

วัตถุดิบ

วิธีการทำ

1

2

3

4

5

Rookie Meat Steak เนื้อ กระทะ
Rookie Meat Kebab เนื้อ ย่าง
Rookie Broth เนื้อ ต้ม
Rookie Sashimi เนื้อ ขนม
Rookie Fried Dish ผัก กระทะ
Rookie Vegetable Kebab ผัก ย่าง
Rookie Vegetable Soup ผัก ต้ม
Rookie Salad ผัก ขนม
Rookie Fish Steak สัตว์ทะเล กระทะ
Rookie Seefood Kebab สัตว์ทะเล ย่าง
Rookie Fish Soup สัตว์ทะเล ต้ม
Rookie Sushi สัตว์ทะเล ขนม
Rookie Jam ผลไม้ กระทะ
Rookie Fruit Slices ผลไม้ ย่าง
Rookie Black Tea ผลไม้ ต้ม
Rookie Fruit Plate ผลไม้ ขนม
Dark Cuisine ?????? ?????? ?????? ? ? ?
Traveler Bacon Lunatic Meat Salt กระทะ
Popular Kebab Rocker Leg Meat Salt ย่าง
Fragrant Broth Lunatic Meat Flour ต้ม
Ray Dessert South Gate Carrot Flour ขนม
Seafood Bowl Vadon Meat Flour กระทะ
Island Kebab Hydra Meat Flour ย่าง
Fish Head Soup Hydra Meat Salt ต้ม
Ice Cream Poring Apple Civet Grape ขนม
Healthy Salad West Gate Tomato Salt กระทะ
MSG South Gate Carrot Salt ย่าง
Mum’s Soup South Gate Carrot West Gate Tomato ต้ม
Civet Cookie Civet Grape Flour Salt ขนม
Delicious Steak Egg Shell Picky Desert Wolf Meat Mountain Celery กระทะ
Messenger’s Kebab Desert Wolf Meat Rocker Leg meat Magic Spore ย่าง
Music Box Broth Egg Shell Picky Rocker Leg meat Sugar ต้ม
Seaside Black Tea Yoyo Banana Sugar Milk ขนม
Seafood Rice Marina Meat Inkfish Tentacle Milk กระทะ
Eastrud Pride Marina Meat Inkfish Tentacle Vadon Meat ย่าง
Warm Current Inkfish Tentacle Hydra Meat Flour ต้ม
Cheese Cake Goblin Strawberry Milk Flour ขนม
Vegetable Meal Mountain Celery Magic Spore Milk กระทะ
Farmer’s Smile Magic Spore Poring Apple Sugar ย่าง
Delicious Vegetable Soup Mountain Celery Magic Spore Goblin Strawberry ต้ม
Poring Parfait Civet Grape Poring Apple Goblin Strawberry ขนม
Flame God History Savage Meat Desert Wolf Meat Chili กระทะ
Gold Kebab Muka Meat Egg Shell Picky Vanilla ย่าง
Satisfied Savage Meat Muka Meat Sugar ต้ม
Duke Juice Moai Melon Goblin Strawberry Vanilla ขนม
East Seafood Kebab Marc Meat Inkfish Tentacle Chili กระทะ
Superb Seafood Kebab Mutated Fish Marina Meat Chili ย่าง
Singing Soul Mutated Fish Marc Meat Milk ต้ม
Vantican Bread Savage Meat Gold Pumpkin Vanilla ขนม
Spicy Branch – Vegetable Bamboo Eggplant South Gate Carrot Chili กระทะ
Flame Vegetable Kebab Gold Pumpkin Magic Spore Chili ย่าง
Warm Oasis Bamboo Eggplant Gold Pumpkin Vanilla ต้ม
Ancient Ice Honey Moai Melon Bigfoot Pineapple Vanilla ขนม
Yummy Steak Bamboo Eggplant Lunatic Meat Apple Vinegar กระทะ
Yummy Kebab Muka Meat Desert Wolf Meat Apple Vinegar ย่าง
Yummy Broth Bamboo Eggplant Rocker Leg Meat Cream ต้ม
Yummy Cake Bigfoot Pineapple Civet Grape Cream ขนม
Yummy Fish Steak Marc Meat Marina Meat Apple Vinegar กระทะ
Yummy Seafood Kebab Mutated Fish Vadon Meat Apple Vinegar ย่าง
Yummy Seafood Soup Marc Meat Mutated Fish Apple Vinegar ต้ม
Yummy Tea Moai Melon Bigfoot Pineapple Milk ขนม
Yummy Salad Bamboo Eggplant West Gate Tomato Cream กระทะ
Yummy Vegetables Gold Pumpkin South Gate Carrot Apple Vinegar ย่าง
Yummy Vegetable Soup Bamboo Eggplant Gold Pumpking Cream ต้ม
Yummy Cookie Moai Melon Poring Apple Cream ขนม
Fantasy Steak Egg Shell Picky Rocker Leg Meat Salt Sugar กระทะ
Magic Meat Kebab Lunatic Meat Desert Wolf Meat Poring Apple Salt ย่าง
Fantasy Broth Rocker Leg Meat Egg Shell Picky South Gate Carrot Milk ต้ม
Magic Bread Lunatic Meat Goblin Strawberry Salt Flour ขนม
Fantasy Seafood SugarKebab Marina Meat Vadon Meat Salt Sugar กระทะ
Magic Seafood Kebab Inkfish Tentacle Hydra Meat West Gate Tomato Salt ย่าง
Fantasy Fish Soup Marina Meat Hydra Meat Milk Salt ต้ม
Magic Ice Cream Poring Apple Goblin Strawberry Sugar Milk ขนม
Fantasy Salad Mountain Celery South Gate Carrot Salt Milk กระทะ
Magic Green BBQ Magic Spore West Gate Tomato Salt Flour ย่าง
Fantasy Vegetable Soup West Gate Tomato South Gate Carrot Mountain Celery Flour ต้ม
Magic Cookie Yoyo Banana Civet Grape Sugar Milk ขนม
Geffen Steak Desert Wolf Meat Egg Shell Picky Chili Flour กระทะ
Gold Cross Kebab Egg Shell Picky Rocker Leg Meat Vanilla Chili ย่าง
Mother’s Hug Desert Wolf Meat Lunatic Meat Vanilla Chili ต้ม
Noble’s Black Tea Goblin Strawberry Poring Apple Sugar Vanilla ขนม
Hydra Marina Meat Hydra Meat Chili Vanilla กระทะ
Call from Ocean Inkfish Tentacle Vadon Meat Chili Vanilla ย่าง
Al De Baran Fish Soup Inkfish Tentacle Marina Meat Sugar Vanilla ต้ม
Merchant City’s Cake Yoyo Banana Civet Grape Milk Vanilla ขนม
Jungle Dish Mountain Celery South Gate Carrot Sugar Chili กระทะ
Payon’s Vegetable Kebab Magic Spore West Gate Tomato Milk Vanilla ย่าง
Princess’ Black Tea Magic Spore Mountain Celery Vanilla Salt ต้ม
Bigfoot Forest Cookie Goblin Strawberry Yoyo Banana Vanilla Flour ขนม
Desert Steak Savage Meat Desert Wolf Meat Apple Vinegar Cheese กระทะ
Huge Tower Muka Meat Egg Shell Picky Cream Sauce ย่าง
Brandy March Muka Meat Savage Meat Sauce Apple Vinegar ต้ม
Summer Star Moai Melon Goblin Strawberry Cream Cheese ขนม
Fishman’s Soul Marc Meat Marina Meat Apple Vinegar Sauce กระทะ
Trubius Seafood Kebab Mutated Fish Inkfish Tentacle Apple Vinegar  Cheese ย่าง
Song for you Mutated Fish Marc Meat Cheese Apple Vinegar ต้ม
Princess’ Afternoon Tea Moai Melon Bigfoot Pineapple Sugar  Cheese ขนม
Sweet Coriander Bamboo Eggplant Mountain Celery Sauce Cream กระทะ
Sky Blade Gold Pumpkin Magic Spore Sauce Apple Vinegar ย่าง
Sage in Dark Gold Pumpkin Bamboo Eggplant Milk Cheese ต้ม
Gatler’s Palace Bigfoot Pineapple Yoyo Banana Cream Cheese ขนม
Prontera Royal Meat Steak Savage Meat Desert Wolf Meat Lunatic Meat Sauce Cream กระทะ
Prontera Royal Meat Kebab Muka Meat Egg shell Picky Rocker Leg Meat Apple Vinegar Sauce ย่าง
Prontera Royal Broth Savage Meat Muka Meat Lunatic Meat Apple Vinegar Cheese ต้ม
Prontera Royal Juice Moai Melon Yoyo Banana Civet Grape Cheese Cream ขนม
Prontera Royal Fish Steak Marc Meat Inkfish Tentacle Hydra Meat Cheese Apple Vinegar กระทะ
Prontera Royal Fish Kebab Mutated Fish Marina Meat Vadon Meat Sauce Apple Vinegar ย่าง
Prontera Royal Seafood Soup Marc Meat Mutated Fish Hydra Meat Cheese Sauce ต้ม
Prontera Royal Cookie Moai Melon Bigfoot Pineapple Poring Apple Cheese Cream ขนม
Prontera Royal Salad Bamboo Eggplant Magic Spore South Gate Carrot Apple Vinegar Sauce กระทะ
Prontera Royal Green BBQ Gold Pumpkin Mountain Celery West Gate Tomato Cheese Apple Vinegar ย่าง
Prontera Royal Vegetable Soup Bamboo Eggplant Gold Pumpkin South Gate Carrot Cheese Sauce ต้ม
Prontera Royal Ice Cream Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Poring Apple Cheese Cream ขนม
Original Will – Steak Savage Meat Muka Meat Desert Wolf Meat Egg Shell Picky Miso powder กระทะ
Original Will – Kebab Savage Meat Muka Meat Desert Wolf Meat Egg Shell Picky Miso powder ย่าง
Original Will – Broth Savage Meat Muka Meat Desert Wolf Meat Egg Shell Picky Rainbow powder ต้ม
Original Will – Juice Moai Melon Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Yoyo Banana Rainbow powder ขนม
Original Will – Fish Fillet Marc Meat Mutated Fish Marina Meat Inkfish Tentacle Miso powder กระทะ
Original Will – Fish Kebab Marc Meat Mutated Fish Marina Meat Inkfish Tentacle Miso powder ย่าง
Original Will – Seafood Soup Marc Meat Mutated Fish Marina Meat Inkfish Tentacle Rainbow powder ต้ม
Original Will – Cookies Moai Melon Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Yoyo Banana Miso powder ขนม
Original Will – Salad Bamboo Eggplant Gold Pumpkin Magic Spore Mountain Celery Miso powder กระทะ
Original Will – Green BBQ Bamboo Eggplant Gold Pumpkin Magic Spore Mountain Celery Miso powder ย่าง
Original Will – Vegetable Soup Bamboo Eggplant Gold Pumpkin Magic Spore Mountain Celery Miso powder ต้ม
Original Will – Ice Cream Moai Melon Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Miso powder Rainbow powder ขนม

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here